ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-6679 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ