เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสูง โดยเป็นการประชุมเพื่อแถลงนโยบายของคณะผู้บริหารชุดใหม่ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่