ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลโคกสูง


ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลโคกสูง  เป็นรูปวงกลม 2 วง  ซ้อนกันระหว่างวงกลมรอบนอกและวงกลมใน ด้านบนมีคำว่า  "เทศบาลตำบลโคกสูง" ด้านล่างมีคำว่า "อ.เมือง จ.นครราชสีมา" ด้านขวาและด้านซ้ายเป็นรูปลายไทย  วงกลมด้านในประกอบด้วยรูปนางสาวบุญเหลือ